דיני עבודה

תחומי התמחות

טיפול בענייני עבודה הינו חלק מהנושאים המשפטים השגרתיים הנדרשים ללקוחותינו. החל מן המו”מ הראשוני בין המעסיק לעובד, ניסוח חוזה עבודה, יעוץ בנושא יחסי עובד מעביד, סיום  יחסי העבודה, פיטורים והתפטרות, ולפי הצורך ייצוג בבתי הדין לעבודה. אנו מייעצים למעסיקים ולעובדים.

קליטת עובד:
כיצד יש לערוך הסכם עבודה? מה תוכנו? מהן זכויותיו של העובד? מהי דרך הטיפול הנכונה במחלוקות של עובד עם מעבידו? נושאים אלה ואחרים מעסיקים הן את העובדים והן את המעסיקים.

זכויות העובד:
האם ובאילו תנאים ניתן לפטר עובדת בהריון? מהן זכויות העובדת בטיפולי פריון? האם עובדת בטיפולי פריון זכאית להגנות החלות על עובדת בהריון? שאלות מסוג זה ושאלות נוספות עולות חדשות לבקרים. משרדנו התמחה בטיפול בנושאים מורכבים ועדינים אלה.

פיטורי עובד ושימוע :
מהו שימוע? כיצד יש לקיים את הליך השימוע? מעביד השוקל לפטר עובד נדרש לקיים “שימוע” טרם הפיטורים. קיום השימוע כהלכתו חשוב  בהיבט המהותי של הפיטורים, הפרתו עלולה לפגוע בעובד שלא בצדק ולחשוף את המעביד לתביעות ולעלויות משמעותיות. אנו מייעצים ללקוחותינו ומלוים את ההליך.