ליווי משפטי לעסקים ולמעסיקים

תחומי התמחות

מטבע הדברים טיפול בענייני עבודה הינו חלק הנושאים המשפטים הנדרשים עבור לקוחותינו. החל מן המו”מ הראשוני בין הצדדים, ניסוח חוזה עבודה, יעוץ בנושא יחסי עובד מעביד, סיום  יחסי העבודה, פיטורים והתפטרות, ייצוג בבתי הדין לעבודה.

זכויות עובדת

  • האם מותר וניתן לפטר עובדת בהריון? מהן זכויות העובדת בטיפולי פריון? האם עובדת בטיפולי פריון זכאית להגנות החלות על עובדת בהריון? שאלות מסוג זה עולות חדשות לבקרים. משרדנו התמחה בטיפול בנושא מורכב ועדין זה.

 קליטת עובד

  • כיצד יש לערוך הסכם עבודה? מה תוכנו? מהן זכויותיו של העובד? מהי דרך הטיפול הנכונה במחלוקות של עובד עם מעבידו? נושאים אלה ואחרים מעסיקים הן את העובדים והן את המעסיקים.
  • משרדנו מתמחה בדיני עבודה, החל מן המו”מ הראשוני בין הצדדים, ניסוח חוזה עבודה, יעוץ בנושא יחסי עובד מעביד, סיום  יחסי העבודה, פיטורים והתפטרות וכמובן גם בייצוג בבתי הדין לעבודה.

 פיטורי עובד ושימוע

מהו שימוע? כיצד יש לקיים שימוע? מעביד השוקל לפטר עובד חייב לקיים הליך של “שימוע” טרם הפיטורים. קיום שימוע כהלכתו חשוב  בהיבט המהותי של הפיטורים, הפרתו עלולה לפגוע בעובד שלא בצדק ולחשוף את המעביד לתביעות ולעלויות משמעותיות