ירושה, צוואה, חלוקת עזבון

תחומי התמחות

האם כדאי לערוך צוואה? כיצד עורכים צוואה? איך מבקשים צו ירושה או צו קיום צוואה? כיצד כדאי לטפל באופן מושכל בחלוקת העיזבון על מנת להיטיב עם כל היורשים? כיצד מאתרים רכוש של נפטר? מה דינם של חשבונות בנק של המנוח לאחר פטירתו? מהו דינם של קרנות נאמנות, קופות גמל וביטוחי חיים והאם הם חלק מהעזבון? מה קורה כשיש סתירה בין הוראות המוטבים שנמסרו לקופת הגמל לבין הוראה סותרת בצוואה? נוכל לסייע להמליץ ולייצג בכל אחד מהנושאים הללו. לעיתים נמליץ על הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים לפני חלוקת העיזבון.