חדלות פרעון, פשיטת רגל פירוקים והסדרי חוב

תחומי התמחות

מהי “חדלות פרעון”? מהי פשיטת רגל? מהו פירוק חברה? מה זה הסדר נושים והקפאת הליכים? מה קורה למי שאינו מסוגל להחזיר את חובותיו? מיהו “הממונה”? מה שינה חוק חדלות פרעון החדש? מה זה “צו פתיחת הליכים” מה “תביעת חוב”? כיצד יכול עובד יכול לקבל כספים מביטוח לאומי לאחר שהמעביד שלו פשט רגל?

האם יכול ספק, במסגרת התקשרות חוזית שלו עם לקוח, להגן על עצמו מסיטואציה של פשיטת רגל של הלקוח?

מדובר בנושאים מורכבים שכל לקוח, בעיקר לקוח עסקי, חשוף להם ועלול להיות מושפע מהשלכותיהם. בחדלות פרעון אין תחולה אוטומטית של דיני החיובים ודיני החוזים הרגילים וזהו אחד הגורמים למורכבות המשפטית.

משרדנו התמחה בנושאים הללו לאורך זמן בצורה מעמיקה ועוסק בהם באופן אינטנסיבי. מדובר בתחומים המשיקים ממילא ליתר תחומי הפעילות של המשרד.

אנו גאים על כך שנבחרנו לאורך זמן רב, להיכלל (לאחר הליכי מכרז, הכשרה ובחינה), ברשימת בעלי התפקיד המתמנים לבקשת הכונס הרשמי (“הממונה”) כמנהלים מיוחדים ונאמנים מטעם בית המשפט בהליכי חדלות פרעון של יחידים וחברות.