דיני ארנונה

תחומי התמחות

דיני הארנונה נחשבים להתמחות מיוחדת וספציפית. מס הארנונה הינה מרכיב יקר יחסית בעלויות של עסק. בעלי עסקים וחברות המעוניינים לבחון את האפשרות להפחית את חיוביהם, בהתאם לדין, יוכלו להסתייע בנו לשם כך.
לעו”ד ישראלי ניסיון כיו”ר ועדת ערר לענייני ארנונה ברשות מקומיות גדולה.