בוררות וגישור

תחומי התמחות

ההתפתחויות שחלו בדין הישראלי בנושא הבוררות וחשיבות ההליך, ההתפתחויות והגידול המשמעותיים בהפניות סיכסוכים לגישור, מחייבים אותנו לאפשר ללקוחותינו ניצול מושכל וראוי של הליכים אלה. שימוש מקצועי ונכון בכלים אלה עשויים במקרים רבים לסייע לפתרון סכסוך בצורה יעילה וחיובית יותר. הליכי הבוררות והגישור אינם זהים להליכים בבית המשפט ולנסיון בהליך יש משמעות.

עו”ד ישראלי משמש גם כבורר מטעם המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין.