בוררות וגישור

תחומי התמחות

ההתפתחויות שחלו בדין הישראלי בנושא הבוררות, חשיבות ההליך, ההתפתחויות והגידול המשמעותיים בהפניות סכסוכים לגישור, מחייבים אותנו לאפשר ללקוחותינו ניצול מושכל וראוי של הליכים אלה.
שימוש מקצועי ונכון בכלים אלה עשויים במקרים רבים לסייע לפתרון סכסוך בצורה יעילה וחיובית יותר.
הליכי הבוררות והגישור שונים משמעותית מהליכים בבית המשפט ולהתמצאות והנסיון בהליכים יש משמעות רבה
עו”ד ישראלי משמש גם כבורר מטעם המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין.