אפוטרופסות,ייפוי כח מתמשך

תחומי התמחות

אפוטרופסות:
כשאדם אינו מסוגל לטפל בענייניו בעצמו, בין מסיבה של פציעה, מחלה, או השפעות של גיל ובהעדר  ייפןי כח מתמשך, ראו על כך בפרק נפרד), נדרש עבורו מינוי של אפוטרופוס. את האפטרופוס ממנה בית המשפט למשפחה, בדרך כלל לפי בקשת קרובי משפחה. האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים אחראי לפיקוח על האפוטרופוסים ועל פעולותיהם.
ייפוי כח מתמשך יכול לעזור בכך שיתייתר הצורך במינוי אפוטרופוס.
אדם שהכין ייפוי כח מתמשך עשוי לייתר בכך את הצורך בימוי של אפוטרופוס.

ייפוי כח מתמשך:
“ייפוי כוח מתמשך” הינו כלי משפטי חדש יחסית, שנכנס לתוקף לפני מספר שנים המאפשר לאדם להורות מראש כי לאחר שיתקשה לנהל בעצמו את חייו וענייניו, ינוהלו הללו על ידי אחר, והכל לפי חלוקה לנושאים ובתנאים שיבחר.

היתרון הגדול בשימוש בייפוי כח מתמשך הוא האפשרות של אדם (הממנה) לבחור מראש מי יטפל בענייניו בעתיד. הממנה יכול לבחור במיופה כח אחד (או יותר), לניהול ענייניו הבריאותיים ו/או הכלכליים ו/או האישיים והכל מקרה בו יאבד את כשירותו הפיזית או הנפשית לטפל בעניינו ויהיה במצב בו הוא אינו יכול לקבל החלטות או לבצע פעולות בעצמו.

ייפוי הכח יכנס לתוקף רק לאחר שיקבע על ידי רשות מוסמכת שהאדם אינו כשיר (“אינו יודע בדבר”) או בכפוף לקביעה אחרת ומראש של הממנה.

מהתגובות של לקוחותינו ומהניסיון שנצבר אצלנו בתחום, אנו למדים כי שימוש בכלי זה, המאפשר לאדם לשלוט ולבחור מראש את בחירותיו שלו ואת האנשים עליהם הוא סומך שינהלו את ענייניו בעת הצורך, מסייע לשקט הנפשי שלו וגם של שאר בני המשפחה ומיופי הכח. יתרה מכך, ייפוי הכח המתמשך מועיל גם להימנע מההליך המורכב והיחסית יקר וארוך יותר של מינוי אפוטרופוס.

חשוב לדעת: כל עוד הממנה כשיר – הוא יוכל לשנות את ייפוי הכח ככל שיחפוץ בכך.

רק עורכי -דין שהוכשרו והוסמכו במיוחד מטעם האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.
​במשרדנו מספר עורכי דין מוסמכים ומתמחים בעריכת ייפויי כוח מתמשכים תוך התאמת ייפוי הכוח לנסיבותיו האישיות של אדם.

תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה בנושאים הללו.